GESCHIEDENIS VAN VALENCIA

Het waren de Romeinen die verantwoordelijk zijn voor de stichting van de stad. De Romeinse leider Decimus Junius Brutus Callaicus stichtte in het jaar 138 voor het begin van onze jaartelling Valentia Edetanorum. In het eerste deel van de naam is de huidige naam Valencia al in te herkennen. Al vrij snel volgde er een verwoesting van de stad toen in 75 v.C. de Romeinen Quintus Sertorius en Pompeius om de stad vochten. Pas ruim een eeuw later, rond het jaar 50, volgde de gedeeltelijke opknapbeurt van de stad. Ook werden er nieuwe elementen bijgebouwd. Na het onvrijwillige vertrek van de Romeinen transformeerde Valencia tot een katholieke stad. Tot de komst van de Moren in het jaar 711 groeide Valencia amper. De stad wisselde een paar keer van macht, maar was amper een stad van betekenis. De Moren doopten de stad om naar Balansiya.

Onder het islamitische bewind begon Valencia ineens weer te groeien. De importantie van de stad nam ook flink toe. Al snel werd Balansiya (Valencia) de belangrijkste stad aan de oostelijke kust van het hedendaagse Spanje. Valencia werd relatief vroeg bevrijd van de Moren. De in Vivar geboren Spaanse Ridder Rodrigo Díaz de Vivar slaagde er in 1093 in om Valencia te veroveren. De moskeeën werden ongebouwd tot katholieke kerken en de Moren werden tijdelijk verjaagd. In 1102 viel de stad weer in Arabische handen. Dit keer waren het de Almoraviden die de macht kregen in Valencia. Pas in 1238 werd Valencia voor de tweede keer bedrijf van de Arabieren. Dit keer voorgoed. Jacobus I van Aragón greep de macht op 28 september van dat jaar waarna tienduizenden Almoraviden de stad ontvluchtten.

Valencia

De vijftiende eeuw was voor Valencia de Gouden Eeuw. Het ging de stad en de Valencianen voor de wind. Er was sprake van toenemende rijkdom en welvaart. Tegen het einde van de eeuw telde de stad bijna tachtigduizend inwoners waarmee het de grootste stad geworden was in het toenmalige Koninkrijk Aragon waar Valencia inmiddels toe behoorde. In de achttiende en negentiende eeuw is er met regelmaat gestreden om Valencia. Zo heeft de stad onder andere onder Brits en korte tijd onder Frans gezag gestaan. In de twintigste eeuw werd er internationaal niet meer om Valencia gestreden. Wel heeft de stad zwaar geleden onder de Spaanse Burgeroorlog die in 1936 uitbrak en maar liefst drie jaar duurde. De groei kwam abrupt ten einde. De daarop volgende periode, die van de dictatuur van Franco, was ook niet gunstig voor Valencia. Zo verbood de dictator de Valenciaanse taal en heerst er zware censuur. Tot overmaat van ramp werd Valencia in 1957 ook nog geconfronteerd met een catastrofale overstroming van de rivier Turia. Dat is de reden dat de rivier daarna omgeleid is en de oude rivier omgetoverd is tot een stadspark.

Om Valencia meer aanzien te geven werden er rond het begin van deze eeuw twee geldverslindende projecten gestart. Zo werd de Grand Prix naar Valencia gehaald. Sinds 2008 is het formule 1-circus vijf keer neergestreken in Valencia. Van een zesde editie is het nooit gekomen. De oorzaak is dat de stad de financiële verplichtingen die horen bij het gastheerschap voor de Grand Pirx niet kon voldoen door de eerder uitgebroken kredietcrisis. Het tweede project was Ciutat de les Arts i les Ciències. Deze modern vormgegeven Stad van de Kunst en Wetenschap heeft niet alleen kapitalen gekost, maar heeft ook een imagoprobleem. De toeristen vinden het allemaal prachtig en komen er vrij massaal op af. De locals begrijpen niet dat het project zoveel geld heeft mogen kosten. Het prestigeproject is veel te duur uitgevallen. In plaats van de begrootte 300 miljoen euro is er bijna een drievoud uitgegeven aan deze door Calatrava ontworpen gebouwen.